ДАРИНА ИГНАТОВА

ДАРИНА ИГНАТОВА

Регистриран одитор и Управител

Започвайки кариерата си като счетоводител, г-жа Игнатова придобива квалификацията дипломиран експерт счетоводител, диплом 377, през 1997 г. Година по-късно, тя създава  дружеството Одит консулт, чрез което започва да предлага одиторски услуги.

През годините на развитие, дейността и професионалните квалификации постоянно се разширяват:

 • Регистриран одитор
 • Данъчен експерт
 • Член на ИДЕС
 • Над 30 годишен опит в сферата на счетоводството

Като експерт с професионален опит в счетоводството и одита от близо 30 години, г-жа Игнатова намира правилния подход за решаване на сложни бизнес казуси, като преодолява предизвикателствата на съвременната регулаторна, данъчна и стопанска среда.

Професионалният опит, образованието и квалификациите на Николай са насочени към бизнес, финанси и инвестиции.

 • MSc International Securities, Investment and Banking, ICMA Centre at University of Reading
 • International Fixed Income and Derivatives certificate
 • BSc Business Administration, City University Seattle
 • Опит с търговия на финансови пазари
 • Финансов анализ и бюджетиране
 • Вътрешен одитор по ISO 9001
 • Независим оценител и член на КНОБ

Николай допринася за подобряване и разширяване на услугите, като със своя експертен опит поставя фокус върху финансовия аспект на дейността.

НИКОЛАЙ ИГНАТОВ

НИКОЛАЙ ИГНАТОВ

Старши асистент одитор

БОНЧО БОНЕВ

БОНЧО БОНЕВ

Асистент одитор

Бончо е завършил математическата гимназия в Русе и притежава Магистърска степен по Финансов мениджмънт от Университета за национално и световно стопанство, София.

Със своята самодисциплина и опит в счетоводството допринася в нашия екип за бързото организиране, приоритизиране и изпълнение на задачите пo одит ангажиментите, а уменията му за вземане на бързи и адекватни решения, както и аналитично мислене способстват за навременното решаване на възникнали казуси, подобрявайки комуникацията и сътрудничеството с нашите клиенти.

Професионалният опит, образованието и квалификациите на Христина са насочени в сферата на човешките ресурси и психологическото разбиране за работа с групи и организации.

Фокус в работата ѝ са:

 • Процесът по подбор на кадри
 • HR документация на всички служители
 • Административна документация
 • Анализи и планиране
 • Изпълнение на одиторски процедури

 

ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА

ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА

Асистент одитор и HR специалист

ДАНИЕЛ ИРОВ

ДАНИЕЛ ИРОВ

Асистент одитор

Даниел завършва своята бакалавърска степен в Университет за национално и световно стопанство в гр. София, специалност „Международни икономически отношения“. Той продължава образованието си в същия университет, обучавайки се по магистърска програма „Одитинг“, която предоставя широки и задълбочени познания в областта на контрола, счетоводството и независимия одит.

Даниел спомага на нашия екип като прилага на практика придобитите теоретични знания в сферата на международния бизнес и независимия одит.

Защо нас?

НАШИЯТ ПОДХОД

Ние смятаме, че нашият подход е това, което ни отличава в динамичния пазар на нашите услуги. Практиката ни научи, че най-ефективните ни консултантски проекти са онези, в които заедно с клиента работим като членове на един екип и всеки внася своите знания, опит и ресурси независимо дали това се отнася за конкретен проблем или за изграждането на цялостна стратегия за развитие. Именно заради това, ние базираме нашия подход към работата на следните принципи:

Индивидуален

според специфичните потребности и цели на Клиента.

Питаме

Стремим се още в самото начало да си изясним какво се очаква от нас.

Дейставаме

Осъществяваме приетата стратегия като напредъка се контролира периодично.

Предлагаме

Представяме препоръки за подобрения

Анализираме

Правим анализ на процесите и структурите, наличните ресурси, факторите на влияние, както и на възможностите и заплахи за развитие.

Комуникираме

При възникване на проблем в процеса на работа, клиентът се уведомява веднага и проблемът се обсъжда, за да могат да се вземат своевременно мерки.