За нас

ПОЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

В резултат на нашата работа в различни сектори, както и участието ни по проекти, ние сме изградили познания и разбиране, специфични за тези сфери, в това число по отношение на:

Регулаторна рамка и законодателство

Финансов ефект и прогнози

Счетоводно и данъчно третиране на сделки и операции

Бизнес практика

Администрация

Оперативни методи

Въпреки натрупаният опит и умения, нашият екип подхожда индивидуално към всеки отделен ангажимент, като се стреми да се запознае с най-новите тенденции, промени и изисквания за този конкретен случай, включително ако това изисква допълнителни квалификации. По този начин, ние сме готови да се справим с всички предизвикателства на съвременната бизнес среда и така да помогнем на нашите клиенти да развиват дейността си в желаната посока.

Нашите проекти

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Също така сме участвали в различни проекти по оперативни програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз, включително:

Работа

СЕКТОРИ НА ДЕЙНОСТ

През дългогодишната ни практика сме натрупали опит в различни сектори от икономиката, включително: