Одит

Стартирайки през 1998 г. като одиторска компания, одитът продължава да заема основна част от нашите услуги. Ние предлагаме и изпълняваме одиторски ангажименти, прилагайки методология, разработена на базата на Международните одиторски стандарти и спецификата на местното законодателство, както и най-добрите практики в областта на одита.

За да предложим услуга, която не само изразява професионално одиторско мнение по проверявания финансов отчет, но и обогатява бизнеса на клиента, ние се стремим да:

Така ние утвърждаваме репутацията си на независими одитори, които изпълняват своите ангажименти с висок професионализъм, качество и ефективност.

Новини