Какво предлагаме

AUDIT

Ние имаме репутацията на независими одитори, които изпълняват своите ангажименти с висок професионализъм, качество и ефективност.

ACCOUNTING

Подпомагаме клиентите си да направляват успешно финансова отчетност, което им позволява да се концентрират върху оперативната страна на бизнеса.

BUDGET

Ние предлагаме данъчни услуги, които да отговорят на предизвикателствата в комплексната данъчна рамка, като помагаме на нашите клиенти да спазят всички законови изисквания.

REVENUE

Нашите умения, практика и квалификация ни дават възможност да предложим иновативни и гъвкави решения за нуждите на вашия бизнес.

Цел

Висококачествени професионални услуги

Нашата основна цел е да предоставим висококачествени професионални услуги, които да подпомогнат дейността и развитието на бизнеса на нашите клиенти. За да постигнем това, предлагаме различна форма на бизнес взаимоотношения в зависимост от техните потребностите, като същевременно използваме индивидуален подход при всеки отделен случай.

Защо нас?

ПОЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

В резултат на нашата работа в различни сектори, както и участието ни по проекти, ние сме изградили познания и разбиране, специфични за тези сфери, в това число по отношение на:

Подхождаме индивидуално

Индивидуален подход – според специфичните потребности и цели на Клиента.

Питаме

Стремим се още в самото начало да си изясним какво се очаква от нас.

Дейставаме

Осъществяваме приетата стратегия като напредъка се контролира периодично.

Предлагаме

Представяме препоръки/стратегия за подобрения

Анализираме

Правим анализ на процесите и структурите, наличните ресурси, факторите на влияние, както и на възможностите и заплахи за развитие.

Комуникираме

При възникване на проблем в процеса на работа, клиентът се уведомява веднага и проблемът се обсъжда, за да могат да се вземат своевременно необходимите мерки.