Одит Консулт ЕООД

За нас

КОИ СМЕ НИЕ

Повече от 20 години практика

Участие в над 30 бизнес сделки по преструктуриране на дружества

Повече от 60 активни клиенти

Участие в над 10 проекта

Доклад за прозрачност

Съгласно Закона за независим финансов одит, ние представяме Доклад за прозрачност за нашата дейност през всяка от последните три години: