Одит Консулт ЕООД е дружество с повече от 20-годишна практика в областта на одит, данъчно и бизнес консултиране. Нашите клиенти покриват широк спектър от индустрии, което изисква индивидуален подход и разнообразен опит. Тъй като нашият екип традиционно е малък, ние имаме възможност да бъдем гъвкави в работата си, като така предлагаме не само добри решения за клиентите, но и възможности за нашите служители.

С разрастването на нашата дейност и нашия стремеж да поддържаме най-високо професионално ниво, търсим мотивиран човек, който да се присъедини и развива в нашия екип.

Какво търсим:
Тъй като одиторската дейност е специфична, позицията е подходяща за кандидати, стартиращи своята кариера, като се развиват в процеса на работа, включително чрез допълнителни квалификации. Все пак трябва да отговаря на следните минимални изисквания:
• Висше образование в сферата на счетоводство, финанси, бизнес администрация или технически науки;
• Отлични умения за работа с MS Excel и MS Word;
• Умения за събиране, обработка и анализ на счетоводни/финансови данни;
• Прецизност и внимание към детайлите;
• Добра организация и възможност за управление на задачи;
• Способност за ефективна комуникация и работа в екип.

Предимство биха имали:
• Владеене на чужд език (немски или английски);
• Предишен опит на счетоводна, финансова или свързана с одит позиция;
• Допълнителни квалификации;
• Желание за дългосрочно развитие в сферата на одита.

Основни задължения:
• Организация на одиторски ангажименти;
• Подготовка на административни документи във връзка с одита;
• Комуникация с клиенти;
• Събиране на одиторски доказателства;
• Обработка и анализ на счетоводна и финансова информация;
• Подготовка на различни финансови-счетоводни справки;
• Извършване на одиторски процедури;
• Документиране на извършената работа чрез съставяне на одиторски работни документи.

Какво предлагаме:
• Възможности за обучения и професионално развитие;
• Добра работна среда;
• Индивидуален подход в работата;
• Сплотен екип;
• Работа с различни по вид бизнеси.

Ако отговаряте на нашите изисквания и сме привлекли Вашия интерес с условията, които предлагаме, ще се радваме да се срещнем и обсъдим възможността за присъединяване към нашия екип. За целта, моля изпратите е-мейл с Вашето CV на office@odit-consult.com като посочите позицията, за която кандидатствате.